Про компанію

Повне найменування: Приватне акцiонерне товариство «НЕО ВІТА»
Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
Адреса: Україна, 01014, м. Київ, вул. Болсуновська, буд. 13-15.
Телефон: 0445028934

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35372603
Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію ААБ 594471
Дата державної реєстрації 04.09.2007р.